เมืองข้อเท็จจริงประปาทั่วไปรหัส

รหัสประปาเมืองเป็นกรอบพื้นฐานของทุกแผนแตกต่างกันและโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับอาคารที่มีระบบน้ำที่จะไปและมาจากอาคาร รวมอยู่ในรหัสเป็นระบบที่จะจัดหาก๊าซติดไฟและระบบสูญญากาศอื่น ๆ วัตถุประสงค์ของรหัสนี้ขณะที่มันถูกก่อตั้งและทำโดยวิศวกรและคนอื่น ๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในนั้นคือความปลอดภัยของอาคารและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพวกเขา สวัสดิการสาธารณะเป็นหนึ่งในความสำคัญกับที่หนังสือดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมา

กฎระเบียบที่อยู่อาศัย
ในส่วนของรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาวิศวกรและสถาปนิกที่ออกแบบอาคารอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างอื่น ๆ มักจะปฏิบัติตามรหัสท่อประปา โครงสร้างใหม่จะถูกควบคุมโดยกล่าวว่ากฎระเบียบและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมัน รหัสปกครองยังจะต้องปฏิบัติตามเมื่อมีอาคารเก่าและโครงสร้างก่อนที่มันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าอาคารเก่าที่ถูกสร้างขึ้นนานก่อนที่จะรหัสที่อยู่ในสถานที่หรือในผลกระทบจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ดังต่อไปนี้มัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ , การปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่ของโครงสร้างที่มีอายุมากกว่าที่ควรจะได้รับการออกแบบและกรอบตามระเบียบและกฎระเบียบในนั้น ทุกระบบที่มีอยู่ก่อนที่มันจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดำรงอยู่ของมันตราบเท่าที่มีความเป็นไปได้ของมันไม่มีการนำอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อประชาชนและย่อยสลายกล่าวว่าโครงสร้างมันเป็นระบบที่สัญญาณแรกของอันตรายของประชาชนเป็นไปได้และอันตราย รัฐบาลจะตรวจสอบได้เพื่อความถูกต้องและจากนั้นนำเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่อประปาในปัจจุบันและกฎระเบียบ

การบำรุงรักษาระบบน้ำที่อยู่อาศัยตรงกับเจ้าของของอาคารบ้านเรือน เจ้าของจะต้องรักษาระบบทั้งหมดเพื่อปริญญาที่จะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนในบ้าน ข้าราชการของผู้ปกครองที่เห็นไปว่ากฎระเบียบและข้อบังคับมีการปฏิบัติตามสามารถและจะต้องมีการตรวจสอบปกติของที่อยู่อาศัยทุกเมื่อใดก็ตามที่เขาหรือเธอเห็นว่าเหมาะสม สำหรับอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่มีความต้องการขั้นต่ำสำหรับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำที่เกี่ยวกับขนาดและการทำงานของแต่ละที่อยู่อาศัย สำหรับโครงสร้างเชิงพาณิชย์เหล่านี้ความต้องการขั้นต่ำต้องปฏิบัติตามแผนหรืออื่น ๆ จะไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแล

กฎเหล่านี้และกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามโดยวิศวกรและสถาปนิกที่ออกแบบอาคารใหม่หรือปรับปรุงใหม่คนเก่า ข้าราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐในความดูแลของเมืองกฎระเบียบท่อประปาจะจัดการกับการเบี่ยงเบนใด ๆ จากความต้องการตาม โทษที่เหมาะสมจะได้รับการไขว่คว้าจากเจ้าของบ้านที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เป็นไปตามคนที่ระบุไว้ในหนังสือ ทั้งวิศวกรสถาปนิกและจะยังถูกสอบสวนเกี่ยวกับความแตกต่างในการออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาที่เจ้าของบ้านอาจจะทำในแผน